Universal Brønnboring AS

Universal Brønnboring AS

Vi legger stor vekt på personlig oppfølging hvor kunden alltid sitter i førersetet.

Boring Drikkevann

Boring Drikkevann

Ordinær brønnboring etter vann til boliger, hytter og industriformål

Energiboring

Energiboring

Boring etter vannbåren varme er egentlig et valg som vedrører økonomisparing  

Spesialboring

Spesialboring

Spesialboring, fundamentering, horisontal og skråboring

Hva vi tilbyr våre kunder

Universal Brønnboring AS

Universal Brønnboring AS  ble etablert som selskap i 1972, og er en av de eldste bore-firmaene i Norge og som har tilhørighet i OSLO.

  • Brønnboring til hytter og hus og som vi kan levere komplette pumpeanlegg og utstyr til våre brønner.
  • Energiboring som vi kan levere komplette borehull til som til varmepumpe og kjøling, vi kan også levere komplette energisparingsanlegg fra verdens ledende leverandører osv.
  • Fundamentering fra små enkelgarasjer og hus til større anlegg. 
  • Horisontalboring og Skråboring som f.eks. kan benyttes til gjennomføring av vann og kloakk, EL kabler og lignende under vei eller i terreng, løsmasse eller i fjell.

Vi tar oppdrag fortrinnsvis i Oslo - Akershus - Østfold - Vestfold og ønsker alle, både eksisterende og nye kunder velkommen.

Med vennlig hilsen

Jens Robert Fjerdingby - Daglig leder

Vi benytter de mest moderne borerigger som finnes på markedet og vårt utstyr er generelt sett av svært høy kvalitet og "upp to date". I tillegg er vårt mannskap særdeles godt kvalifisert og sertifisert til å utføre de oppgavene de til en hver tid er satt til. Alle kunder som benytter Universal Brønnboring AS kan føle seg trygge på at det blir utført et solid håndverk på alle områder. 

Universal Brønnboring AS  ble etablert som selskap i 1972, og er en av de eldste bore-firmaene i Norge med tilhørighet i regionen Oslo. Vi var blant de første registrerte innenfor vår bransje og er det eneste gjenværende firmaet i vår region fra gammelt av. Vi er stolte av denne totale kompetansen vi har opparbeidet oss som heldigvis kommer vår kunder til gode.

Energiboring for varmeuttak (vannbåren varmepumpe og vannbåren avkjøling) utgjør per i dag den største delen av vår totale produksjon. I tillegg er det et stort behov og ikke minst etterspørsel etter brønnboring med uttak av drikkevann, samt skrå boring for kloakk, el-ledninger og kabler for TV og data. Hver og en forespørsel blir av oss oppfulgt med råd og veiledning.

Dette er vår kredittverdighet rangert hos Bisnode D&B Norway ( Tidligere Dun & Bradstreet) per i dag

Dette er vår kredittverdighet rangert hos BisnodeCredits - Oppdateres hver dag og er en LiveLogo service fra BISNODE D&B NORWAY AS (tidligere DUN & BRADSTREET)